rolisz's site

Subiect AI

Doamna profesor Diosan Laura.

 1. Se dă un arbore. Care este par­curg­erea cu DFS.
 2. În­cru­cișare prin ordonare. Definiție.
 3. Diferența între selecție și mutație.
 4. Se dă un arbore cu frunzele etichetate. Etichetați restul cu MinMax.
 5. Se dă un joc dubaș. Găsiți o strategie de câștig.
 6. Com­po­nen­tele unei rețele neuronale.
 7. Stabiliți legăturile și tipul legă­turilor: regulă, bază de cunoștințe, Faptă, Q-Learning, Furnică, Mulțime Fuzzy, Variabilă Fuzzy, Cromozom.
 8. Se dau niște fapte. Să se efectueze inferență înainte pentru un set de valori (arbore și pași). (ii fix problema de anul trecut)
 9. Se dau detalii despre un pacient (tem­per­atură, dureri, micțiune) și con­sul­tații anterioare. Folosind Machine Learnning să se determine dacă pacientul are colic renal.

Mersi Andra!

Din memoriile mele si ale altor colegi.

 1. Sa se aleaga care poate fi parcurgere DFS a arborelui dat. 3 variante

 2. Mutatie tare, explicatie si exemplu

 3. Rezolvati cu arborele AndOr dat, ale carui terminale sunt marcate cu True sau False.

 4. O diferenta intre operatorul de in­cru­cis­are si cel de mutatie.

 5. Spuneti care sunt elementele unei sistem bazat pe reguli in medii incerte (Fuzzy)

 6. Dati legaturile (dependenta, utilizare, im­ple­mentare) intre urmatorii termeni: Strategie de cautare, Algoritm Evolutiv, PSO, Selectie, In­cru­cis­are, Neuron, Regula, Furnica.

 7. Se dau ur­ma­toarele reguli: o pasăre cu gât lung și pene albe este o lebadă, și dacă are voce muzicală, este lebădă cântătoare. O pasăre care are cioc tubular și picioare lungi este albatros și dacă are pene albe, este albatros șmenos. Spuneți care este tipul unei păsări știind că are ciocul roșu, picioare și gâtul lungi, pene albe și cântă frumos. Desenați arborele de inferență și scrieți pașii inferenței înainte.

 8. Se dau ur­mă­toarele date despre clienții unui teren de tenis ...., și dacă este membru sau nu. Să se determine pentru un client nou dacă acesta va fi acceptat ca membru sau. Spuneți ce fel de problemă este, ce algoritm inteligent folosiți, ideea de bază și cum puteți testa.

Ultima problemă 2 puncte, restul câte 1 pct.

Lucrare seminar:

1.(2p) Precizați ordinea în care algoritmul de căutare în adâncime (DFS) poate vizita nodurile ur­mă­toru­lui arbore:arbore

a\ A D I C H G B F E

b) A B E C F G H D I J

c) A D J

 1. (2p) În algoritmii de tip PSO, mod­i­fi­carea vitezei unei particule depinde de:

a) Poziția curentă a particulei

b) Poziția celei mai bune particule din grup

c) Factori aleatori

 1. Se consideră un grup de studenți, fiecare iden­ti­fi­cat printr-un număr de la 1 la N și prin media rezul­tatelor sale. Dintre acești studenți se vor forma k subgrupuri de dimensiuni diferite astfel încât media rezul­tatelor sub­grupu­lui să fie aprox­i­ma­tiv aceeași. Fiecare student trebuie să facă parte exact din 2 subgrupuri. Găsiți o îm­prăștiere cât mai uniformă. Pentru rezolvarea problemei se va folosi un algoritm evolutiv pentru care se va prezenta:

a) (1.5p) reprezentarea cro­mo­zomilor

b) (1.5p) modul de calcul pentru funcția de fitness

c) (1p) un operator de în­cru­cișare (ex­em­pli­fi­cați cum funcționează)

d) (1p) un operator de mutație (ex­em­pli­fi­cați cum funcționează)

That's all folks. Atenție, la 2 b trebuia motivată alegerea, pentru că depinde de poziția celei mai bune particule din grup doar în cazul în care se consideră vecinătate globală.

Și un subiect de la 223:

1365706632258

Și o mai fost un chestionar despre curs. Gurile rele au zis că acesta a fost mai greu decât lucrarea :D

chestionar